جدید:

 * اطلاعیه درباره انتشار دو نسخه جدید کتاب کاپیتال

 * دریافت نسخه پی دی اف (قابل چاپ)

 * دریافت نسخه پرتابل (تک فایل قابل حمل)

بقول فردريک انگلس، همرزم کارل مارکس، «از زمان پیدایش کارگران و سرمایه داران برروی زمین کتابی که به اندازه کتاب حاضر برای کارگران مهم باشد پیدا نشده است». و خود مارکس اين کتاب را نقدی بر اقتصاد بورژوائی از ديدگاه منافع طبقه کارگر میداند «که امر تاریخی‌اش سرنگونی شیوه تولید کاپیتالیستی و از میان برداشتن قطعی و نهائی همه طبقات است».

کاپیتال را بخوانید،
و خواندن آن را به همه آنها که خواهان رهائی از منجلاب سرمایه‌داری‌اند توصیه کنید
!

توضيحات فنی

تماس:  jhadian@rogers.com