سرمايه،  جلد ١
مقدمه مترجم
 

مقدمه مترجم بر نسخه اینترنتی کتاب

 

 

 

مقدمه مترجم بر نسخه اینترنتی کتاب

 

جنبش کارگری، جنبش کل مزدبگیران زحمتکش ایران، لحظات خطیری را می‌گذراند. این جنبش امروز عملا در راس جنبش سرنگونی رژیم اسلامی سرمایه قرار گرفته، و تا همینجا نشان داده است که قابلیت رهبری جامعه برای در هم پیچیدن طومار کثیف این رژیم و کل بساط سرمایه‌داری را دارد. بنابراین تثبت سرکردگی طبقه کارگر در این جنبش از اهمیت حیاتی روزافزون برخوردار است. تثبیت این سرکردگی در پایه‌ای‌ترین سطح معنائی جز تبدیل آرمان‌های والای انسانی طبقه کارگر برای برپائی یک دنیای بهتر به آرمان‌های وسیعترین اقشار جامعه، ندارد. اگر بپذیریم که شکست انقلاب ۵۷ و جهنمی که در پی آن برپا شد نتیجه غیبت همین یک شرط بود، به حیاتی بودن حصول آن پی می‌بریم. بدین ترتیب اهمیت کسب آگاهی طبقاتی کارگری در روند حصول این سرکردگی بی‌نیاز از تاکید است. آگاهی طبقاتی کارگری در عمیق‌ترین سطح خود نتیجه آگاهی بر علمی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین نقدی است که طبقه کارگر جهان تا کنون بر نظام سرمایه‌داری ارائه داده؛ و آن کتاب سرمایه (کاپیتال) است. خود مارکس این کتاب را نقدی بر اقتصاد بورژوائی از دیدگاه منافع طبقه کارگر می‌داند – طبقه‌ای «که امر تاریخی‌اش سرنگونی شیوه تولید کاپیتالیستی و از میان برداشتن قطعی و نهائی همه طبقات است». با این نقد، با این «نه» عمیق و علمی و پابرجا و انقلابی به نظام کاپیتالیستی است که طبقه کارگر به خودآگاهی می‌رسد، در قالب حزب کمونیستی‌‌‌اش به طبقه‌ای مستقل تبدیل می‌شود، چشم‌انداز «سوسیالیزم یا بربریت» را با قاطعیت علمی و عملی در برابر کل جامعه می‌‌گیرد، و ضرورت این انتخاب سهمگین را به شعور متعارف همه اقشاری تبدیل می‌کند که در پی یافتن راهی برای رهائی از منجلاب سرمایه‌داری‌اند.

بنابراین ناگفته پیداست که در لحظه خطیر کنونی دسترسی اقشار هر چه وسیعتری از مردم، و در وهله اول اقشار هر چه وسیعتری از خود طبقه کارگر به کتاب سرمایه ضرورت حیاتی دارد. انتشار نسخه اینترنتی این ترجمه پاسخی به این ضرورت است.

غلط‌های چاپی نشر چاپی کتاب، که در اردیبهشت ۸۶ (مه ۲۰۰۷) منتشر شد، در اینجا تماما تصحیح شده است. در این نسخه برخی اصلاحات هم وارد شده که تقریبا تماما انشائی‌اند؛ «تقریبا» به این معنا که آنجا که این اصطلاحات از کمترین اهمیت معنائی و محتوائی برخوردار بوده‌اند، آنها را جزو غلطنامه آورده‌ام. ضرورت اضافه کردن ستونی با عنوان «توضیح» به غلطنامه همین بوده است. از خوانندگان این نسخه تقاضا می‌کنم خوانندگان نشر چاپی کتاب را از وجود «غلطنامه کامل نشر چاپی کتاب» در اینجا مطلع کنند.

از آنجا که، بنا به تجربه صد و چهل ساله جنبش کارگری از زمان انتشار سرمایه تا کنون، موثرترین راه جذب مفاهیم این کتاب مطالعه گروهی آن است، دسترسی به نسخه اینترنتی قابل چاپ کتاب اهمیتی دو چندان می‌یابد. این نسخه نیز بزودی تحت عنوان نشر دوم در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
خواندن «مقدمه مترجم» بر نشر چاپی کتاب را در شروع مطالعه به همه توصیه می‌کنم. زیرا این مقدمه، گذشته از همه چیزهای دیگر، شامل توضیحات «فنی» لازم برای خواندن این نسخه اینترنتی هم هست. تنها یک توضیح فنی از این نوع در آن نسخه از قلم افتاده است، که اینجا اضافه می‌کنم: تمام عبارات داخل پرانتزها از خود مارکس است، مگر آنکه با حرف ف (حرف اول نام فاکس، مترجم انگلیسی) و یا حروف اول اسم من (ج. ه‍ .) همراه باشد. اما در میان نوشته‌های کسانی که مارکس از آنها نقل قول می‌کند هم در دو سه مورد پرانتزهائی از خود این نویسندگان وجود داشته است. چنین عباراتی در میان دو خط تیره آمده‌اند، تا با پرانتزهائی که مارکس در بسیاری جاها در لابلای نقل قول‌هایش از این نویسندگان آورده است اشتباه نشوند.

جمشید هادیان
۱۰ اکتبر ۲۰۰۸
۱۹ مهر ۱۳۸۷