سرمايه،  جلد ١
پيشگفتارها

 

* پی‌نویس‌های پیشگفتار نشر دوم

 

 

 

پی‌نویس‌های پیشگفتار نشر دوم

 

۱- رجوع کنید به کتاب در نقد اقتصاد سیاسى من، ص٣٩ [ترجمه انگلیسى، ص۶١].

۲- طوطیان شکرشکن شیرین گفتار اقتصاد قشری آلمان ناسزاهایشان را نثار سبک نگارش کتاب من کرده‌‌اند. هیچکس نمى‌تواند نقایص ادبى سرمایه را بهتر از خود من دریابد. با این حال مایلم در این خصوص برای استفاده و مسرت خاطر این آقایان و جماعت مخاطب‌شان دو اظهار نظر، یکى انگلیسى و دیگری روسى را نقل کنم. ساتردی ریویو  [Saturday Review]، مجله‌ای که نسبت به نظرات من همواره عناد ورزیده است، در مروری بر نشر اول کتاب مى‌نویسد: «نحوه ارائه موضوع بگونه‌ای است که به خشک‌ترین مباحث اقتصادی جذابیت خاصی مى‌بخشد» و ژورنال سن پطرزبورگ در شماره ٢٠ آوریل ١٨٧٢ خود مى‌نویسد: «نحوه ارائه مطلب، به استثنای یکى دو بخش بیش از حد تخصصى، از لحاظ وضوح و قابلیت درکش برای خواننده عادی و - علیرغم سطح علمى بالای مسائل مطرح شده - از لحاظ شادابى غیرمعمول خود ممتاز است. از این نظر مولف هیچ شباهتی به اکثر دانشمندان آلمانى که کتاب‌هایشان را به چنان زبان خشک و غامضى مى‌نویسند که مخ بندگان عادی خدا را مى‌ترکاند، ندارد».