سرمايه،  جلد ١
پيشگفتارها

 

* ‌‌پی‌نویس‌های پیشگفتار
   نشر انگلیسی

 

 

 

‌‌پی‌نویس‌های پیشگفتار نشر انگلیسی

 

1-  Le Capital, par karl Marx. Traduction de M. J. Roy, entièrement revisée par l’auteur, Paris, Lachatre

[سرمایه، اثر کارل مارکس، ترجمه آقای ژ. روا، که تماما توسط نویسنده بازبینی شده است، انتشارات لاشاتر، پاریس] این ترجمه، بخصوص در قسمت‌های آخر کتاب، حاوی تغییرات و اضافات قابل توجهى نسبت به متن نشر دوم آلمانى است.

۲- «در جلسه فصلی اطاق بازرگانى منچستر که بعد از ظهر امروز تشکیل شد بحث گرمی درباره تجارت آزاد  درگرفت. در این جلسه قطعنامه‌ای به این مضمون پیشنهاد شد: ’پس از چهل سال انتظار بیهوده برای آنکه ملل دیگر نیز از سرمشق تجارت آزاد در انگلستان پیروی کنند، اکنون این اطاق عقیده دارد که زمان تجدید نظر در این دیدگاه فرارسیده است‘ ». این قطعنامه با اکثریت تنها یک رای - ٢٢ مخالف در برابر ٢١ موافق - رد شد» (روزنامه ایونینگ پست - Evening Post - اول نوامبر ١٨٨۶).