سرمايه،  جلد ١
 
راهنمای فنی مطالعه
این نشر اینترنتی
 

 

 

راهنمای فنی مطالعه این نشر اینترنتی

 

۱- لیست محتویات سایت، شامل «فهرست» کتاب، شماره فصول جداگانه آن، و غیره، در ستون سمت چپ آمده است. این لیست در همه حال، در هر جای کتاب که باشید، برای مراجعه به همان صورت پیش چشم شما است. با کلیک کردن بر روی شماره فصول کتاب در این فهرست، ریز محتوای هر فصل، شامل بندها (یا زیرفصل‌ها)ی مختلف و پی‌نویس‌های آن، در ستون سمت راست ظاهر خواهد شد. منظور از پی‌نویس (endnote) توضیحات نویسنده (مارکس) است که در نسخه چاپی کتاب در انتها، بعبارت دیگر در «پی» هر فصل آورده شده، و شماره رجوع به آنها در خود متن با اعداد فارسی مشخص شده است. در اینجا هم، مانند «مقدمه مترجم» بر نشر اول کتاب، توصیه می‌کنیم خوانندگان خواندن این پی‌نویس‌ها را پابپای خواندن متن اصلی به پیش ببرند. به این ترتیب هنگام مطالعه بعنوان مثال فصل اول، پس از برخورد به شماره ۱ فارسی در بالای کلمات در متن اصلی، روی تیتر پی‌نویس‌های فصل ۱ در ستون سمت راست کلیک کنید و پی‌نویس شماره ۱ را در پنجره جداگانه‌ دومی که باز می‌شود بخوانید. برای ادامه مطالعه نیازی به بستن این پنجره دوم نیست، بلکه کافی است میان این پنجره و پنجره اصلی رفت و برگشت کنید.

۲- اعداد لاتین که در متن اصلی به رنگ قرمز آمده‌اند زیرنویس (footnote) های توضیحی مترجم فارسی یا مترجم انگلیسی (بن فاکس Ben Fawkes) را مشخص می‌کنند که در انتهای هر متن آمده‌اند. همه زیرنویس‌هائی که با حرف ف (حرف اول فاکس) در پایان مطلب مشخص شده از مترجم انگلیسی و در غیراینصورت از مترجم فارسی‌اند. برای رجوع به این زیرنویس‌ها کافی است روی خود اعداد لاتین کلیک کنید. پس از مطالعه هر زیرنویس مجددا روی عدد لاتین مشخص کننده آن در پائین کلیک کنید تا به متن اصلی در بالا بازگردید.

۳- در پایان زیرنویس‌ها (که گفتیم با اعداد لاتین مشخص شده‌اند) گاه خواننده به جای دیگری در کتاب رجوع داده شده، که نشانی دقیق آن مشخص شده است. اما برای ایجاد سهولت بیشتر علاوه بر نشانی این ارجاعات، در پایان هر عبارت کلمه «اینجا» هم به رنگ قرمز اضافه شده تا خواننده با کلیک روی آن مستقیما به متن نشانی داده شده دست یابد. اگر نشانی که پیش از کلمه «اینجا» آمده به پی‌نویس‌های فصول مختلف کتاب باشد پنجرۂ جداگانه آن پی‌نویس‌ها باز می‌شود، اما نه از شروع آن، بلکه درست در همان نقطه مورد نیاز. بعنوان مثال اگر نشانی به پی‌نویس شماره ۲۶ فصل ۱۰ باشد، پنجره کل پی‌نویس‌های این فصل درست در نقطه پی‌نویس شماره ۲۶ در بالای صفحه باز می‌شود. برای ادامه مطالعه و بازگشت به متن اصلی کافی است این پنجره را ببندید، مجددا روی عدد لاتین زیرنویسی که مشغول خواندنش بودید کلیک کنید تا به همان نقطه قبلی در متن اصلی بازگردید. اما اگر ارجاعاتی که از طریق کلمه «اینجا» داده شده به هر جای دیگر کتاب، مثلا به چند سطر از فصل ۱۵، باشد، مطلب مورد نظر در نوار سمت راست ظاهر خواهد شد. در انتهای این متن کلمه «بازگشت» را می‌بینید که با کلیک کردن روی آن به همان نقطه از کتاب که مشغول مطالعه‌اش بودید بازمی‌گردید.

۴- لطفا توجه داشته باشید که ضمن مطالعه و حرکت بطرف پائین صفحه ممکن است در نوار سمت راست مطالبی ظاهر شود. این مطالب را نادیده بگیرید؛ بموقع خودش (با کلیک روی کلمه «اینجا» که در بالا توضیح داده شد) به این مطالب هدایت خواهید شد.