سرمايه،  جلد ١
بخش ششم:  
مزد
 
فصل ٢٢:
تفاوت سطح دستمزدها در کشورهای مختلف


پی‌نویس‌های فصل ٢٢

 

 

 

پى‌نویس‌های فصل ۲۲

 

۱- «این دقیق نیست که بگوئیم دستمزدها (در اینجا مولف در حال بررسى قیمت قوه کار است) افزایش یافته‌اند زیرا اکنون قدرت خرید مقدار بیشتری از یک کالای ارزان‌ شده را دارند» (دیوید بوکَنان -David Buchanan  - در نشر ویراستۀ خودش از ثروت ملل آدام اسمیت، جلد ۱، ص۴۱۷، زیرنویس).

۲- در جای دیگری به بررسى این مساله خواهیم پرداخت که تحت کدام شرایطِ مرتبط با بارآوری کار این قانون می‌تواند در این یا آن شاخه مشخص تولید جرح و تعدیل شود.

۳- جیمز آندرسون در مجادله با آدام اسمیت چنین متذکر مى‌شود: «قیمت ظاهری [یا اسمی - apparent price] کار هر چند  معمولا در کشورهای فقیر که محصولات زراعى، و على‌العموم غلۀ، ارزان‌تری دارند پائین‌تر است، اما قیمت واقعى آن در اکثر این کشورها بالاتر از کشورهای دیگر است. زیرا قیمت واقعى کار مزد روزانه‌ای نیست که به کارگر داده مى‌شود، هر چند که این قیمت ظاهری آن هست. قیمت واقعى کار آن هزینۀ واقعی است که کارفرما بابت انجام مقدار معینى کار پرداخت می‌کند. و از این دیدگاه اگر بنگریم، کار در کشورهای غنى تقریبا در تمامى موارد ارزان‌تر از کشورهای فقیرتر است، با آنکه قیمت غلات وسایر مواد غذائى در کشورهای اخیر بسیار نازل‌تر از کشورهای گروه اول است … کاری که ساعتی مزد مى‌گیرد در اسکاتلند بسیار ارزان‌تر از انگلستان … و کاری که قطعه‌ای مزد مى‌گیرد عموما در انگلستان ارزان‌تر است» (جیمز آندرسون - James Andersson - ادینبورگ، ۱۷۷۷، ص۱-۳۵۰). در واقع پروسۀ معکوس این نیز ممکن است، به این ترتیب که سطح پائین دستمزد بنوبه خود موجب گرانى کار مى‌شود. «کار در ایرلند گران‌تر از انگلستان است…به این علت که دستمزد بسیار پائین‌تر است» (کمیسیون سلطنتى تحقیق درباره راه‌آهن، صورت ‌جلسات،  ۱۸۶۷، مطلب ۲۰۷۴).

۴- مقاله‌ای در باب نرخ دستمزدها؛ همراه با بررسى علل تفاوت وضع معیشت نفوس کارگری در سراسر عالم ، فیلادلفیا، ۱۸۳۵.