سرمايه،  جلد ١
پيشگفتارها

 

* پیشگفتار نشر اول

* پی‌‌نویس پیشگفتار نشر اول

* پيشگفتار نشر فرانسه

* پیشگفتار نشر دوم

* پی‌نویس‌های پیشگفتار نشر دوم

* پیشگفتار نشر دوم فرانسه

* پیشگفتار نشر سوم

* پیشگفتار نشر انگلیسی

* ‌‌پی‌نویس‌های پیشگفتار نشر
  انگلیسی

* پیشگفتار نشر چهارم

 

 

 

پيشگفتار نشر فرانسه

 

به شهروند موريس‏ لاشاتْر1

شهروند عزيز،

من اين نظر شما را كه ترجمه سرمايه جزء به جزء و بصورت جزوات پیاپی منتشر شود می‌پسندم و تحسين می‌کنم. به اين صورت طبقه كارگر دسترسى سهل‏ترى به این كتاب خواهد داشت، كه براى من مهم‌تر از هر ملاحظه ديگرى است.

اما سكة پيشنهاد شما دو رو دارد، و اين روى خوب آنست. روى ديگر آن اينست كه روش‏ تحليلى كه من در اين كتاب بكار گرفته‏ام (و پيش‏ از اين در مباحث اقتصادى بكار گرفته نشده) خواندن فصول اول را دشوار مي‏سازد. لذا بيم آن مي‏رود كه فرانسويان - كه در هر كار بیصبرانه در انتظار رسيدن به نتيجه‏اند - با اشتياقى كه به دانستن ربط ميان اصول عام و مسائل بلافصلى كه احساساتشان را برانگيخته است دارند، از اينكه قادر نباشند يكباره تا انتها به پيش‏ روند دچار دلسردى شوند.

اين مضرتى است كه در دفع آن از من كارى ساخته نيست؛ جز اینکه، شايد، به خوانندگانى كه در جستجوى حقيقت سرى پرشور دارند هشدارى دهم و بدينسان از پيش‏ در برابر آن مسلح‌شان کنم. راه علم مفروش‏ نيست، و تنها آنان كه از پوئيدن فرازهاى تند و نفس‌گیرش هراسى به دل راه نمي‏دهند مي‏توانند چشم اميدى به فتح قلل تابناکش داشته باشند.

با تقدیم صمیمانه‌ترین احساس‌ها،

كارل ماركس

لندن، ۱۸ مارس ١٨٧٢

 

1 Maurice Lachatre - صاحب و مدیر بنگاه انتشاراتی لاشاتر در پاریس که ترجمه فرانسۀ سرمایه را بصورت جزوات مسلسل در فاصله سال‌های ۵-۱۸۸۲ منتشر کرد.